Vai trò:
Nhà thầu chính

Địa điểm xây dựng:
Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Chủ Đầu tư:
Trung tâm Đầu tư Khai thác Thủy lợi và Nước sạch Nông thôn Bình Dương

Quy mô & Nhiệm vụ:
– Loại công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp III
Nhiệm vụ:
– Xây dựng bể tiêu năng tràn xả lũ, cống dưới đập kết hợp với hạng mục đầu tư giai đoạn I (cống xả lũ, kênh tháo lũ xuống kênh tiêu, kênh tiêu) tạo thành hệ thống thoát nước khi cống dưới đập xả lũ, kết hợp với tràn để phục vụ cho việc xả lũ khi mực nước hồ vượt quá Mực nước lũ thiết kế +15,87m (2013); đồng thời giảm lưu lượng qua tràn xả lũ giúp an toàn cho tràn.
Quy mô xây dựng:
Xây dựng cống xả lũ:
– Xây dựng thay thế cống cũ đã bị hư hỏng để lấy nước kết hợp xả lũ qua thân đập bằng BTCT M250 đá 1×2, có kích thước BxH=(1,0×1,2)m, L=53,2m.
– Đào đoạn kênh dẫn vào cống Bđáy=3,0m, m=1,5, L=34m; Gia cố đoạn dài 5m trước cửa vào cống bằng đá hộc xây vữa M100 dày 30cm.
– Xây dựng lại cụm điều tiết nước kênh chính bằng BTCT M250 đá 1×2.
– Gia cố lại mái thượng, hạ lưu đập tại vị trí xây dựng lại cống lấy nước.\
– Cửa van, dàn van bằng thép không rỉ cho cống dưới đập và cống lấy nước vào kênh chính. Vận hành đóng mở cửa van cống lấy nước dưới đập bằng hệ thống điện.
Gia cố bể tiêu năng tràn xả lũ:
– Xây dựng bể tiêu năng bằng BTCT M250 đá 1×2 có kích thước BxH=(5,9×3,55)m, L=17,0m.
– Đoạn kênh tiêu đất nối tiếp bể tiêu năng được gia cố đáy kênh bằng rọ đá (2x1x0,5)m, mái kênh bằng thảm đá (6x2x0,3)m, dài 18,0m

Thời gian triển khai:
Năm 2023

Thời gian hoàn thành:
Năm 2023