Vai trò:
Nhà thầu chính

Địa điểm xây dựng:
Xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Chủ Đầu tư:
Ban Quản lý dự án nông nghiệp Long An

Quy mô & Nhiệm vụ:
– Loại công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV
Nhiệm vụ:
– Tiêu cho 380 ha diện tích đất tự nhiên trong khu vực.
– Cung cấp nước tưới cho 350 ha đất sản xuất.
– Cải thiện môi trường nước trong khu vực.
– Đảm bảo yêu cầu giao thông thủy, bộ cống.
Quy mô xây dựng:
• Hình thức: Cống hở.
– Khẩu độ cống: B = 5,00m.
– Chiều dài cống: L = 10,60m – Cao trình đáy cống: Z = -2,00m. – Cao trình thông thủy: Z = +7,00m.
– Cửa van: Cửa phẳng bằng vật liệu thép CT3 phun kẽm vận hành bằng pa lăng xích điện.
– Bể hút phía thượng lưu, hạ lưu. – Chiều dài bể hút: L = 5,00m. – Cao trình đáy bể hút : Z = -2,00m. – Chiều cao bể hút: Z = +2,50m. – Gia cố về phía thượng lưu, hạ lưu bằng thảm đá hộc.
– Chiều dài thảm đá: L = 4,00m. – Cao trình đáy thảm đá: Z = -2,00m. – Cống Phụ: 2 cống tròn. – Khẩu độ cống phụ: 2*D100cm. – Chiều dài cống phụ: L = 10,0m.
– Cao trình đáy cống phụ: Z = +0,50m. – Cửa cống bằng thép CT3 phun Kẽm nâng hạ bằng pa lăng xích kéo tay
– Đường dẫn qua cống: Rộng 3,00m, trải đá 0x4 rộng 2,0m, dày 20cm, K = 0,95. Đường trên cống phục vụ công tác vận hành sửa chữa rộng 4,0m, gia cố mặt bằng bê tông cố thép rộng 4,0m, dày 10cm.

Thời gian triển khai:
Năm 2022

Thời gian hoàn thành:
Năm 2023